Hjem/381. Farger og oljer for porselensmaling/03. Gull og patina
MK01020002

GLANSGULL 5 GR. 12 % (1)

Pris: 798,- NOK
(997.50 inkl. mva)
Pris:
997.50
Antall:

Merknader:

Brannfarlig væske og damp.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
MK01020002

Flere produkter i 381. Farger og oljer for porselensmaling

MK01020007
MK01020007
Kr 679,- ekskl. mva
MK01020008
MK01020008
Kr 679,- ekskl. mva
MK01020003
MK01020003
Kr 679,- ekskl. mva
MK01020001
MK01020001
Kr 1189,- ekskl. mva

381. Farger og oljer for porselensmaling