Hjem/381. Farger og oljer for porselensmaling/03. Gull og patina
MK01020007

GLANSGULL FOR GLASS 5 GR. (1)

Pris: 679,- NOK
(848.75 inkl. mva)
Pris:
848.75
Antall:

Merknader:

Brannfarlig væske og damp.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
MK01020007

Flere produkter i 381. Farger og oljer for porselensmaling

MK01020008
MK01020008
Kr 679,- ekskl. mva
MK01020002
MK01020002
Kr 798,- ekskl. mva
MK01020003
MK01020003
Kr 679,- ekskl. mva
MK01020001
MK01020001
Kr 1189,- ekskl. mva

381. Farger og oljer for porselensmaling