Hjem/710. Tiffany og blyglass/01. Lodding
1118.157.001A

Loddevann, 100 ml

Pris: 38,- NOK
(47.50 inkl. mva)
Pris:
47.50
Antall:

Merknader:

Farlig ved svelging.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Flere produkter i 710. Tiffany og blyglass

1111
1111.023.101
Kr 246,- ekskl. mva
1111
1111.023.102
Kr 246,- ekskl. mva
1116
1116.023.011
Kr 57,- ekskl. mva
1115
1115.008.001
Kr 95,- ekskl. mva
1129
1129.025.001
Kr 17,- ekskl. mva
1113
1113.023.001
Kr 955,- ekskl. mva
1111
1111.023.081
Kr 136,- ekskl. mva
1111
1111.023.080
Kr 469,- ekskl. mva
1116
1116.023.001
Kr 316,- ekskl. mva
1139
1139.023.001
Kr 67,- ekskl. mva
1119
1119.048.002
Kr 241,- ekskl. mva
1125
1125.051.101
Kr 203,- ekskl. mva
1125
1125.051.201
Kr 90,- ekskl. mva

710. Tiffany og blyglass