FASTFIX lim

EGENSKAPER: Farge: transparent, enkeltkomponent lim med lav viskositet. Enkel håndtering, rask herding, høy sluttstyrke, ren og transparent liming. Limskjøtene er vanntette, temperatur (-55 / +95 gr. C), fukt og kjemikaliebestandig.

PÅFØRING: Flatene du skal lime må passe sammen, være tørre og fri for rust, fett, støv og andre limprodukter. Påfør limet sparsomt i prikker ellerlinjer på en av overflatene. Vedheftingen initieres ved å presse delene sammen. Uten trykk kan delene flyttes i noen sekunder. La delene være i ro i noen minutter etter at de er limt sammen. Den endelige styrken avhenger av materialet. Det anbefaler å teste limingen før bruk.

ÅPNING, DOSERING og OPPBEVARING: Klipp av helt ute på tupen på flasken. For oppbevaring, sett på hetten eller forsegl med stearinvoks. Beskytt limene mot direkte sollys eller varmestråling. Limet anbefales å oppbevare i kjøleskap eller et kjølig sted. Dette forlenger holdbarheten.

Limen kan brukes sammen med FastFix Akselerator og filler. For info se de ulike produktene.