Hjem/110. Verktøy og verneutstyr/01. Glasskjærere - alle typer
6102.007.901

Silberschnitt glasskjærerolje, 20 ml

Pris: 41,- NOK
(51.25 inkl. mva)
Pris:
51.25
Antall:

Merknader:

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Farlig ved innånding.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
6102

Flere produkter i 110. Verktøy og verneutstyr

SONY DSC
6114.999.001
Kr 490,- ekskl. mva
6110
6110.007.011
Kr 5101,- ekskl. mva
6112
6112.007.001
Kr 5207,- ekskl. mva
6102.007.902
Kr 289,- ekskl. mva
6103
6103.006.101
Kr 257,- ekskl. mva
6101
6101.006.002
Kr 380,- ekskl. mva
6101
6101.006.001
Kr 399,- ekskl. mva

110. Verktøy og verneutstyr