Transportskader på postpakker:

 

Ved transportskader hos Posten/Bring gjelder det å få registrert skaden snarest ved mottak av forsendelsen eller umiddelbart etter at du har oppdaget skaden. Du må ta vare på de skadede varene og emballasjen til du får ytterligere beskjed. Det kan tenkes at Posten/Bring ønsker å besiktige varen og emballasjen i etterkant. 

Betjeningen på postkontoret eller utleveringsstedet vil kunne hjelpe til med å fylle ut et skademeldingsskjema som du tar et bilde av og sender til oss her på GlassForum sammen med en oversikt over hva som har blitt skadet. Vi vil deretter, ta oss av den videre saksgang.

Om du ikke kan få postkontor eller utleveringssted til å skrive skademelding kan du finne skademeldingsskjemaet på postens nettsider og fylle ut skjemaet selv, eller ta kontakt med oss på GlassForum så hjelper vi deg. Vi er derimot avhengig av å få tilsendt bilder av adresselappen, ytre emballasje, åpen eske med fyllstoff og knuste gjenstander som viser transportskaden.

Skal vi gjøre jobben må vi ha beskjed og bilder snarest eller senest 5 dager etter mottatt vare. Ordner du ut med skademelding selv, må du gjøre det innen 7 dager etter mottatt vare. 

 

Les også Postens erstatningsansvar.

Skadeskjema 

 

 

Transportskader på varer sendt med godsbil:

Når det gjelder sending av varer med Bring/godsbil er det viktig å merke seg at mottakeren faktisk signerer på at varene er mottatt i rett mengde og uten skader i det han eller hun signerer på at varene er mottatt dersom man ikke gjør merknader. 

Det er derfor veldig viktig at varene kontrolleres nøye før man signerer. Dette gjelder både når man signerer på håndterminal og når man signerer på papir. 

 

Er det den minste skade på emballasjen eller har man av annen grunn mistanke om at det kan være en skade skal man skrive en merknad om dette på fraktbrevet eller et eget ark og be sjåføren om å skrive under på denne før man signerer på å ha mottatt varene. Ta godt vare på dette papiret og gjerne ta et bilde for senere dokumentasjon.

 

Det er et absolutt krav at skaden er korrekt registrert hos transportør for at du skal kunne få erstatning. Dette gjelder uavhengig av om du har tegnet transportforsikring eller ikke.

 

Legge merke til at: 

• det er mottakers ansvar å melde fra om eventuelle skader til transportør eller GlassForum. 

• det er viktig at transportør eller GlassForum får beskjed om eventuell transportskade umiddelbart, eller innen 5 dager til GlassForum / 7 dager til Bring. 

skadede varer og emballasje må tas vare på til nærmere beskjed blir gitt. 

• reklamasjon på varer eller manko ved forsendelsen skal meddeles GlassForum omgående. 

• transportskader som ikke er korrekt registrert hos transportør vil normalt ikke bli erstattet.