Hjem/381. Farger og oljer for porselensmaling/03. Gull og patina
MK01020001

POLERGULL 5 GR. (20 %) (1)

Pris: 1273,- NOK
(1591.25 inkl. mva)
Pris:
1591.25
Antall:

Merknader:

Brannfarlig væske og damp.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
MK01020001

Flere produkter i 381. Farger og oljer for porselensmaling

MK01020007
MK01020007
Kr 727,- ekskl. mva
MK01020008
MK01020008
Kr 727,- ekskl. mva
MK01020002
MK01020002
Kr 854,- ekskl. mva
MK01020003
MK01020003
Kr 727,- ekskl. mva

381. Farger og oljer for porselensmaling