Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
5350

5350.134.021

Environtex lite, epoxy, 236 ml

Epoxyen er en vannklar reaktiv polymerblanding som herder til en hard og skinnende overflate. Egner seg til behandling av bordplater, bardisker o.l. der man ønsker en skinnende klar overflate.

tilbud
NOK 426,-
532.50 inkl. mva
Lagervare
Pris:
532.50
Antall:
Bruk knappene eller skriv ønsket antall.
Merknader:

Farlig ved svelging.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig for liv i vann.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Flere produkter


GlassForum AS
Kvernesveien 1095,
6531 AVERØY
Tlf: 71 51 41 00
Org.nr.: 985437548 MVA

Følg oss