Hjem/411. Epoxy Art/19. Epoxy
5350.134.022

Environtex lite, epoxy, 946 ml

Epoxyen er en vannklar reaktiv polymerblanding som herder til en hard og skinnende overflate. Egner seg til behandling av bordplater, bardisker o.l. der man ønsker en skinnende klar overflate.

Pris: 957,- NOK
(1196.25 inkl. mva)
Pris:
1196.25
Antall:

Merknader:

Farlig ved svelging.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig for liv i vann.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
5350

Flere produkter i 411. Epoxy Art

5352
5352.134.139
Kr 112,- ekskl. mva
5352
5352.134.138
Kr 112,- ekskl. mva
5352
5352.134.128
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.299
Kr 211,- ekskl. mva
5352
5352.134.104
Kr 84,- ekskl. mva
5352
5352.134.002
Kr 92,- ekskl. mva
5352
5352.134.001
Kr 92,- ekskl. mva
5351
5351.134.208
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.207
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.206
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.205
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.204
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.203
Kr 111,- ekskl. mva
5352
5352.134.101
Kr 84,- ekskl. mva
5352
5352.134.102
Kr 84,- ekskl. mva
5352
5352.134.127
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.126
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.124
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.123
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.122
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.121
Kr 81,- ekskl. mva
5352
5352.134.105
Kr 84,- ekskl. mva
5352
5352.134.103
Kr 84,- ekskl. mva
5351
5351.134.202
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.201
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.105
Kr 111,- ekskl. mva
5352
5352.134.125
Kr 81,- ekskl. mva
5351
5351.134.101
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.102
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.103
Kr 111,- ekskl. mva
5351
5351.134.104
Kr 111,- ekskl. mva
5349
5349.134.001
Kr 241,- ekskl. mva
5349
5349.134.099
Kr 284,- ekskl. mva
5349
5349.134.511
Kr 215,- ekskl. mva
5349
5349.134.512
Kr 250,- ekskl. mva
5349
5349.134.521
Kr 3,- ekskl. mva
5350
5350.134.011
Kr 555,- ekskl. mva
5350
5350.134.021
Kr 354,- ekskl. mva

411. Epoxy Art