Bruksområde: Brukes i kombinasjon med FastFix lim for liming og fylling av sprekker, brudd og hull, samt sammenbygging av deler. Erstatter andre fyll-og utjevningsmaterialer uten kompliserte blanding og lang herdetid. Vannbestandig, temperatur- og kjemisk resistent. Fyllstoffet kan bearbeides mekanisk, slipes, bores og males uten vanskeligheter, når det er herdet. 

Påføring: Påfør FastFix lim og filler, vekselsvis, i lag (ca. 2 mm). Ikke bland komponentene! Limet reagerer umidelbart med fyllstoffet. Pass på at fyllstoffet er godt gjennomfuktet av limet. Små ledd/limflater kan styrkes ved bruk av FastFix filler (kjemisk sveisesøm).

Tips: Masker hullene du fyller med tape.