Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
MK01050011

MK01050011

FORTYNNER (GULLOLJE) 20 ML (6)

Brukes som fortynner til polergull, glansgull, platina og lyster. Brukes også til rengjøring av pensler.
tilbud
NOK 82,-
102.50 inkl. mva
Lagervare
Bruk knappene eller skriv ønsket antall:
102.50
+
...
Merknader:

Brannfarlig væske og damp.
Farlig ved svelging.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Farlig ved innånding.
Mistenkes å kunne gi genetiske skader.
Kan forårsake kreft.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Flere produkter


GlassForum AS
Kvernesveien 1095,
6531 AVERØY
Tlf: 71 51 41 00
Org.nr.: 985437548 MVA

Følg oss