Hjem/Betingelser

Priser

Nettbutikken viser våre til enhver tid gjeldende priser ved siste oppdatering. Prisene vises både inklusive og eksklusive mva og oppdateres normalt en gang pr. virkedag dersom annet ikke er oppgitt.

Vi tar forbehold om trykkfeil og vil ta særskilt kontakt dersom prisen som er oppgitt på bestillingstidspunktet er feil.

For ordrer som betales med kort vil vi gjøre oppmerksom på at din konto ikke belastes før ordren er pakket og klargjort for sending.