Hjem/Betingelser

Transportskader

Ansvaret for en vare går, i henhold til kjøpslovens §7, 2 ledd, over fra selger til kjøper i det varene overleveres til befrakter. Befrakter påtar seg da ansvar for at varene transporteres på en trygg og sikker måte uten at varene skades eller forsvinner og det er kjøperen/mottakeren som er ansvarlig for å kontrollere at befrakter leverer varene som forutsatt.

Her er det viktig å merke seg at mottakeren faktisk signerer på at varene er mottatt i rett mengde og uten skader i det han eller hun signerer på at varene er mottatt dersom man ikke gjør merknader. Det er derfor veldig viktig at varene kontrolleres nøye før man signerer. Dette gjelder både når man signerer på håndterminal og når man signerer på papir. Er det den minste skade på emballasjen eller har man av annen grunn mistanke om at det kan være en skade skal man skrive en merknad om dette på fraktbrevet eller et eget ark og be sjåføren om å skrive under på denne før man signerer på å ha mottatt varene. Ta godt vare på dette papiret.

Posten og Tollpost har ulike rutiner for behandling av transportskader. Se egne beskrivelser for hvordan du går frem under.

Det er et absolutt krav at skaden er korrekt registrert hos transportør for at du skal kunne få erstatning. Dette gjelder uavhengig av om du har tegnet transportforsikring eller ikke.

Legge merke til at:
• det er mottakers ansvar å melde fra om eventuelle skader til transportør.
• det er viktig at transportør får beskjed om eventuell transportskade umiddelbart.
• skadede varer må tas vare på til nærmere beskjed blir gitt.
• reklamasjon på varer eller manko ved forsendelsen skal meddeles oss omgående.
• transportskader som ikke er korrekt registrert hos transportør vil normalt ikke bli erstattet.

Transportskader med Tollpost

Når man mottar varer er det viktig at den ytre emballasjen kontrolleres nøye. All synlig skade på emballasjen må anmerkes. Dette gjelder uansett om en sjåfør leverer varene hjem til deg eller du henter varene på et utleveringssted. Dersom antall kolli som blir mottatt ikke stemmer overens med fraktbrevet, må også dette anmerkes dersom det ikke fremgår av fraktbrevet.
Det gjøres særlig oppmerksom på at kasser med glass alltid skal leveres stående og ikke for eksempel liggende på pall. Dersom dette likevel skjer, skal det anmerkes på fraktbrevet at kassen ble levert liggende og at sendingen mottas med forbehold om skade. Vi vil også anbefale at du, dersom du har dårlige erfaringer med transportøren der du bor, alltid skal ta imot varene med forbehold om skade. Nekter sjåføren på dette skal du be ham/henne vente inntil du har fått inspisert forsendelsen.

Forsendelsen bør pakkes ut og inspiseres samme dag som den mottas. Dersom man oppdager skade ved oppakking må det gis beskjed til transportør om dette umiddelbart, sammen med en oversikt over hva som er skadet. Dette bør gjøres innen kl. 09.00 neste virkedag .Du vil da få et skadenummer eller saksnummer som du sender til GlassForum sammen med oversikt over hva som er skadet. Vi vil deretter ta oss av den videre saksgangen og sende deg nye varer så snart saken er ferdig behandlet hos Tollpost. Dette kan ta noe tid.

Transportskader med Posten eller Bring

Også ved transportskader hos Posten og Bring gjelder det å få registrert skaden ved mottak av forsendelsen eller umiddelbart etter at du har oppdaget skaden. Du må da levere inn de skadede varer og emballasjen som de kom i på nærmeste postkontor eller utleveringssted. Betjeningen vil da hjelpe til med å fylle ut et skademeldingsskjema som du sender til oss her på GlassForum sammen med en oversikt over hva som har blitt skadet. Vi vil deretter, som for forsendelser sendt med Tollost, ta oss av den videre saksgang.

Les også Postens erstatningsansvar.